Čo :
Kde :
Cena :
Eur
Čo :
Kde :
Cena :
Eur

Škoda Octavia

Predaj|Škoda|Žilina|06.09.2023
Škoda Octavia
Škoda Octavia
CENA: 2000 €
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia

Škoda Octavia

Predaj|Škoda|Žilina|06.09.2023
UNIZA ponúka na predaj:
Automobil Škoda OCTAVIA, rok výroby: 2005.
Vozidlo malo platnú TK a EK do 27.05.2023 a je dočasne vyradené z evidencie MV.
Motorové vozidlo je toho času v pojazdnom stave, vyžaduje prevádzkové opravy a bežné výmeny zodpovedajúce veku vozidla a prejdeným kilometrom (začínajúca korózia karosérie, povolené gumené tesnenia atď. ...).
Odporúča sa osobná ohliadka.
Počet ubehnutých kilometrov: 490.409 km.


Záujemcovia o kúpu môžu získať potrebné informácie alebo sa dohodnúť na osobnej ohliadke na tel. č. 041/513 5202, resp. +421 905 700 697.

Ponuky zasielajte prosím písomne na adresu:
Žilinská univerzita v Žiline
Oddelenie autodopravy
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
s viditeľnou poznámkou na obálke – „Ponuka Škoda OCTAVIA – neotvárať“ tak, aby boli predávajúcemu doručené najneskôr 22.09.2023. V ponuke je potrebné uviesť kontaktné údaje záujemcu (tel. číslo a e-mail).
Kúpna cena bude stanovená po vyhodnotení ponúk záujemcov, ako najvyššia ponúknutá cena.
Minimálne však táto cena musí byť vo výške 2.000,- EUR vrátane DPH. Ku kúpnej cene sa pri predaji priráta aj hodnota paliva v nádrži (cca 48,- €).
V prípade viacerých ponúk s rovnakou kúpnou cenou bude akceptovaná ponuka doručená skôr.
Cena: 2000 €
INZERENT
predajca :
telefón :
+421905700697
lokalita :
Žilina
Inzerátov :
ID inzerátu :
56291
RÝCHLY KONTAKT
* Meno :
* Email / Tel :
* Správa :