Čo :
Kde :
Cena :
Eur
Čo :
Kde :
Cena :
Eur

Kontakt

Prevádzkovateľ portálu: e-Trading, s.r.o.
IČO:
43916309
DIČ:
2022614913
IČ DPH:
SK2022614913
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č.: 21920/N
Orgán dozoru : Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, P.O. BOX 49A,
so sídlom Staničná 9, 950 50 Nitra
V prípade informácii ohľadom predávaného tovaru alebo služieb kontaktujte priamo predajcu prostredníctvom kontaktných informácií alebo formuláru, ktoré sú zobrazené pri každom inzeráte.
Pre nahlásenie inzerátu využite priamo odkaz z inzerátu "nahlásiť chybu". Pri nahlasovaní vyberte jeden alebo viac dôvodov a čo najpresnejšie nám popíšte problém.
V prípade, že boli porušené Vaše autorské alebo licenčné práva v inzeráte je potrebné nás kontaktovať písomne.
Prevádzkovateľ je oprávnený v zmysle ust. § 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov poskytnúť osobné údaje osobám ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy, orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov.
Všetky žiadosti na poskytnutie informácií o inzerátoch "aktívne / zmazané / porušenie práv" je nutné posielať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti.